Szczęśliwa liczba na dziś: 17

Trochę poezji w Ekonomiku

W środę 7 listopada w ramach projektu Międzynarodowy Listopad Poetycki gościliśmy w szkole niezwykłych artystów. Z uczniami klasy III LH spotkali się poeci: Karl Grenzler oraz Krzysztof Galas, któremu towarzyszyła żona Alina. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję wysłuchać utworów poetyckich autorstwa naszych gości oraz poznać ich osobiste historie związane z procesem twórczym i inspiracjami poetyckimi. Karl Grenzler prezentował swe dzieła zarówno w języku polskim, jak i niemieckim. Krzysztof Galas - niewidomy poeta - nie tylko odczytywał swe teksty, ale także wraz z żoną śpiewał szanty swojego autorstwa.
Organizatorem 41 Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Śremie była Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego. Zespół Szkół Ekonomicznych tradycyjnie serdecznie gości uczestników tego literackiego projektu. Wydarzenie to zrodziło się z inicjatywy Polskiego Związku Literatów. Listopady Poetyckie stanowią wydarzenie dla środowiska literackiego, promują poetów i integrują ich, równocześnie popularyzują poezję, zwłaszcza wśród młodzieży - aż trudno powiedzieć , ile doznań, przeżyć i emocji dają słynne "lekcje poetyckie", bezprecedensowe w skali światowej.Copyright © 2019 | www.zse-srem.pl | All Rights Reserved!