Szczęśliwa liczba na dziś: 17

Warsztaty z przedstawicielkami Wyższej Szkoły Bankowej

Dziś gościliśmy w szkole przedstawicielki Wyższej Szkoły Bankowej w

Poznaniu p. Paulinę Wojciechowską i p. Ewelinę Bocian, które

przeprowadziły ciekawe warsztaty w trzech aktualnych i praktycznych

pod względem zawodowym tematach: CV oraz rozmowa kwalifikacyjna - jak

się wyróżnić?, Wystąpienia publiczne - jak się nie dać tremie? oraz

Cyberprzemoc - jak się chronić?

W warsztatach wzięły udział klasy trzecie i czwarte oraz 1LB, 1E, 2LB, 2E i 2I.Celem pierwszego warsztatu było omówienie wybranych elementów CV,

rozmowy kwalifikacyjnej oraz wizerunku w Internecie. Uczniowie

dowiedzieli się, jak na początku swojej kariery zawodowej wyróżnić się

spośród innych kandydatów w tych trzech obszarach.Bez wątpienia jedną z kluczowych umiejętności w życiu społecznym i

zawodowym jest umiejętność oddziaływania na innych poprzez skuteczne

prezentacje i wystąpienia publiczne. Nabycie wprawy w mówieniu do

innych wraz z opanowaniem tremy daje nam duże możliwości. Podczas

warsztatu na temat wystąpień publicznych uczniowie dowiedzieli się,

jak się przygotować i jak panować nad mową ciała, aby trema była

czynnikiem mobilizującym, a nie dezorganizującym wystąpienie.Podczas warsztatu dotyczącego cyberprzemocy i tego, jak się przed nią

chronić, p. Paulina bardzo sprawnie i rzeczowo wyjaśniła na czym

polega "efekt kabiny pilota", flaming czy stalking albo kradzież

tożsamości. Wspomniała też o konsekwencjach prawnych przestępstw

internetowych oraz samopoczuciu ofiary i możliwościach rozwiązania

problemu w cyberprzestrzeni. W czasie zajęć zachęcała do aktywności

oraz wymiany cyberprzestrzennych doświadczeń słuchaczy.Interesująco przeprowadzone warsztaty dotyczyły problemów, z którymi

młody człowiek spotyka się często w przestrzeni internetowej oraz

tematów, które niebawem napotka na początku swojej kariery zawodowej.Copyright © 2019 | www.zse-srem.pl | All Rights Reserved!