komunikaty

2018-09-11 23:30:54 ZSE

Treść wpisu


Rada Rodziców pragnie serdecznie podziękować Dyrekcji Szkoły, gronu nauczycielskiemu, rodzicom, wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom za okazaną pomoc, wielkie zaangażowanie i czas poświęcony na rzecz sprawnego i skutecznego funkcjonowania Rady Rodziców. W sposób szczególny dziękujemy rodzicom za wpłacone środki pieniężne na fundusz Rady, które pozwoliły choć po części dofinansować aktywność szkolną uczniów oraz uprzyjemnić im czas nauki w naszej szkole.

Rada Rodziców życzy wszystkim rodzicom oraz uczniom wiele radości, satysfakcji i zadowolenia ze współpracy z Radą i zachęca rodziców do włączenia się w działalność Rady

Komunikaty:

1) Szanowni Państwo pragniemy poinformować, że Rada Rodziców posiada rachunek bankowy, na który można dokonywać wpłat na fundusz Rady. Dane rachunku w kontaktach.

W przypadku dokonywania wpłat składek, w polu formularza Tytułem należy wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

2) Informujemy, że Rada Rodziców wspiera udział uczniów w olimpiadach i konkursach poprzez m.in. możliwość dofinansowania kosztów dojazdu. Stosowne wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły.

3) Informujemy, że do szkół została rozesłana informacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie szkoły oraz podczas imprez szkolnych, wycieczek krajowych, itp. Link do tego pisma znajduje się w sekcji Załączniki (pod logiem szkoły).

4) W dniu 10.09.2018 r. odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców. Z ogromną radością przywitano nowy skład Rady, życząc jednocześnie przyjemnej i owocnej współpracy w szkolnych strukturach. 

Na zebraniu dokonano:

a) przyjęcia Regulaminu Rady Rodziców,

b) wyboru Komisji Skrutacyjnej,

c) wyboru Komisji Rewizyjnej,

d) wyboru Prezydium Rady Rodziców.

Ponadto, podjęto uchwały i dokumenty istotne dla funkcjonowania szkoły.

Gościem zebrania był Pan Dyrektor ZSE Piotr Karliński, który życzył nowo wybranej Radzie samych sukcesów oraz  jak najlepszej współpracy.

5) Najbliższe zebranie Rady Rodziców  zaplanowano na 13.11.2018 r. Szczegóły zebrania zostaną podane w późniejszym terminie.


Komentarze


Niestety, jeszcze nikt nie skomentował tego wpisu. Bądź pierwszy!